Den grønne generationskontrakt

 

Jeg anerkender, at klima- og naturspørgsmålet er det vigtigste for at forhindre en utålelig tilværelse for fremtidige generationer. Jeg tilslutter mig derfor en grøn generationskontrakt og forpligter mig fra dag ét efter valget til at tage de nødvendige skridt til:

1. At Danmark bliver CO2-neutralt senest i 2040, og at vi når mindst 70% reduktion i 2030. Folketinget bør beslutte ambitiøse og bindende klimamål hvert femte år, og tage ambitiøse skridt for at sikre en reduktion af klimabelastningen af danskernes forbrug.

2. At 20 procent af Danmarks areal udlægges til natur for at bremse biodiversitetskrisen, hvor arter uddør i et alarmerende tempo.

3. At vi påbegynder en udfasning af sprøjtegifte, så vi sikrer en bedre beskyttelse af vores drikkevand, folkesundhed og miljø

Ifølge FN’s klimapanels 1,5 graders rapport fra 2018 har vi globalt et resterende CO2-budget på ca. 500 gigatons hvis vi vil undgå global opvarmning på mere end 1,5 grader. Hvis vi giver Danmark en andel af dette budget, som svarer til vores andel af de globale udledninger på ca. 1 promille, betyder det et CO2-budget på 500 millioner tons. Hvis vi reducerer med 1,5 millioner tons om året fra vores nuværende udledning på ca. 35 millioner tons om året startende i 2020, vil vi kunne holde os nogenlunde inden for rammen af dette CO2-budget. I så fald vil vi ramme ca. 17 millioner tons ca. i 2030 (svarende til 70% reduktion fra basisår 1990) og opnå CO2-neutralitet ca. i 2040. Vi skal så også skære vores udledninger af andre drivhusgasser, fx metan, med samme hast.

Samtidig er naturen i krise. Plante- og dyrearter uddør i et alarmerende tempo, fordi naturen mangler plads. Kun 13 procent af Danmarks areal er natur imens landbruget beslaglægger 62% af vores fælles areal. Det betyder, at der er alt for få levesteder til de truede arter.

Over halvdelen af Danmarks areal sprøjtes næsten tre gange hvert år med sprøjtegift designet til at slå planter, svampe og insekter ihjel. Og grundvandsovervågningen viser desværre, at en stor del af vores grundvand i dag er påvirket af sprøjtegift. Også af sprøjtegifte som i dag er tilladte. Det rene drikkevand, vi i mange år har taget for givet, er i fare for at være fortid (Læs mere om vores krav her).

Læs også kronikken, hvor vi mere fyldestgørende fremlægger, hvorfor vi mener, det er vigtigere end nogenside, at vi får et klima- og naturvalg https://valg.saaerdet.nu/media/2756/kroniken_-dette-valg-skal-vaere-et-klimavalg-politikendk.pdf

 

 

Klimabevaegelsen-danmark                 Bird-life                    Den-gronne-studenterbevaegelse                    DM

 

Danmarks-naturfredningsforening             Dansk-ungdoms-faellesraad       FOA      globalt-fokus

 

 

Greenpeace                        HK                         Nyt-europa                 mellemfolkelig-samvirke

 

NOAH                det-okologiske-raad                oekologisk-landsforening               landsforeningen-praktisk-oekologi

 

Vedvarende-energi                    WWF-logo                     verdens-skove