Gør valget grønt!

Vi spørger valgets kandidater:

   
Vil du indgå en grøn generationskontrakt med mig og kommende generationer, hvor du forpligter dig på nu og her at stemme for de nødvendige tiltag, som skal til for at bremse klimaforandringerne, sikre mere plads til naturen og en højere beskyttelse af vores drikkevand?

VIS FLERE POLITIKERE

Her kan man søge på politikere, partikandidater og kredse

1. Vælg hvilken folketingskandidat du vil spørge!
2. Vi sender spørgsmålet til folketingskandidaten. 
3. Folketingskandidaten svarer eller undlader at svare! 
4. Du får besked om du har fået svar eller ej. 
5. Læs svaret eller påmind folketingskandidaten ved at stille spørgsmålet igen.
*Bemærk at alle kandidater optræder, når der søges på Storkreds mens kun nogle optræder, når der søges på Kreds

Prik en politiker

Her kan man se hvem der har svaret hvad

Politikeren har svaret JA!

Se hvem der har svaret ja

Politikeren har svaret svaret NEJ!

Se hvem der har svaret nej

Politikeren har ikke svaret endnu!

Påmind dem!

Her kan man dele kampagnen